ALLOX Logo


MER OM KAYCAN PVC FASAD

KAYCAN är Kanadas största tillverkare av miljöriktig plastfasad (PVC).

Denna fasad betraktas som helt underhållsfri. Materialet passar bäst på mindre kommersiella byggnader och villor, garage, uthus o.s.v.

I USA började tillverkningen av PVC fasad för 50 år sedan och användningen har sedan ständigt ökat. PVC-fasad är idag det vanligaste fasadmaterialet på nybyggda hus i Nord Amerika.

Den fasad som sattes upp för över 50 år sedan håller än!

 

 

 

 

Tuffare klimat än Bohusläns yttre skärgård får man leta efter. Här är KAYCAN ett självklart val

Plastfasader är kolossalt utbredda över hela den Nordamerikanska kontinenten och är helt dominerande i kustområdena. Fasadtypen är utprovad och används i de mest skiftande klimattyper med mycket hårda vindar, hagelskurar, sträng kyla och tropisk hetta. Med andra ord, ett klimat som är mycket tuffare än vårt svenska.

För de som inte ständigt vill hålla på med yttre underhåll på sina hus är KAYCAN's plastfasad det givna alternativet.

För den svenska marknaden har vi valt Kaycan's ”Timberlake Series”. (Den levereras i stående såväl som liggande utförande) och "Board and Batten" (endast stående).

Självklart så är Kaycan-panelen CE-certifierad och uppfyller därmed de krav som ställs under EU direktiven: 89/106/EEC, 305/2011/EU och EN 13245-2:2008

Vårt förtroende för Kaycan är så stort att vi backar upp den med en 20 års garanti (följ länken) mot material och tillverkningsdefekter.

Panelens utseende och utformning

Förstorad ca 2 ggr

 

Vid tillverkningen präglas materialet och därmed skapas den struktur som ger panelen sitt verklighetstrogna utseende.

Fasadskivorna är tillverkade med en typ av spånt och är 3 m långa och 25 cm breda.

Materialet har en mycket verklighetstrogen trästruktur och finns i åtta ljusa pastellfärger.

Dessutom finns en mängd lister och dekorationsmaterial som gör fasaden intressant och livfull.

 

 

Panelens utformning gör att fasaden blir välventilerad.

En luftspalt på ca 10mm tillåter luften att röra sig fritt mellan panel och huskropp.

 

 

Den sinnrika labyrinttätningen mellan panelskivorna garanterar att inget vatten kan ta sig in genom skarven mellan de två panelskivorna

Det som har gjort KAYCAN så populärt i USA och Kanada är den låga byggkostnaden i kombination med den långa livslängden utan underhåll, vilket ger en mycket låg totalkostnad. KAYCAN är dessutom mycket lätt att arbeta med.

För gör-det-självaren är plastfasad utan tvekan det enklaste materialet när det gäller fasadbyte, reparationer och tillbyggnader.

Kvalitén på PVC panel kan skilja sig markant mellan olika tillverkare. Något som man som köpare måste vara observant på.

För att panelen skall stå emot sol, regn, kyla och värme under sin mycket långa livslängd krävs att tillverkningsprocessen är av högsta standard, där alla ingående komponenter är av absolut högsta kvalité.

Vi har valt KAYCAN för att de har är kända för sin mycket höga och jämna kvalité.

 

Färgbeständighet och blekning

En fråga som ofta återkommer är hur färgbeständig Kaycan PVC panel är.

Till att börja med, ett material som aldrig bleker sig existerar inte.

I PVC panelens barndom var blekningen ett problem, men under panelens 50-åriga livstid har produktionstekniken utvecklats och idag tillverkar Kaycan en panel där blekningen har reducerats väsentligt, jämfört med många andra målade ytor.

 

 

 

 

 

För att bilda sig en uppfattning om hur panelen bleker sig så har Kaycan gjort en jämförelse mellan en ny panelbit och en som har blivit utsatt för 4 stycken, vad man i USA och Kanada kallar för 'Weathering units'.

Resultatet ser du på bilden bredvid.

Få material kan uppvisa en så låg blekningsgrad som Kaycan's PVC panel.

Vi vågar påstå att en målad träfasad inte kan uppvisa samma låga blekningsgrad!

 

Nedan ser du ett par urklipp från Kaycan's eget informationsmaterial om deras patenterade tillverkningsprocess ' Duratron'.