Kaycan - Installationsanvisningar

ALLOX Logo

 

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Allmänt

Inget hus är det andra likt och det finns därför ingen exakt metod som gäller när man installerar Kaycan-fasad. Vad vi beskriver nedan gäller generellt, men ibland kan man behöva ta till egna lösningar, (LPP - Löses På Plats) för få att en perfekt installation.

Innan man börjar skruva upp Kaycan är det viktigt att komma ihåg att panelen utvigdar sig vid varm väderlek och krymper vid kall väderlek. För en panel som är tre meter lång blir längdutvidgningen ca 8 mm från den kallaste vinternatt (-30 C) till den varmaste sommardagen (+30 C i skuggan).

För att panelen skall kunna röra sig är det därför väsentligt att man inte skruvar monteringsskruvarna så hårt att det klämmer fast fasaden i underlaget. Man kan dra skruven i botten och sedan ’backa den’ ett halvt varv. Då lämnar man tillräckligt med spel mellan skruv och panel så att panelen kan röra sig fritt.

Många av bilderna nedan är 'klickbara', vilket ger en förstorad bild för bättre tydlighet, ibland med en infälld bild som belyser en specifik detalj.

Panelen fästs mot underlaget med en s.k. montageskruv, en skruv med en extra stor skalle. Vi tillhandahåller dessa i tre olika kvalitéer. Vid kustnära områden rekommenderar vi en rostfri montageskruv annars räcker det gott med en förzinkad eller P4-klass skruv (P4 har en högre korrisionsklass än förzinkad skruv). Oftast används en skruvlängd på 25 mm.

Kaycan kan installeras året om, men vid kall väderlek rekomenderar vi att materialet bearbetas i en uppvärmd lokal (över +8 C) då kapningen underlättas om panelen inte är för kall.

Arbetsgången för en lyckad fasadinstallation

Återigen! Inget hus är det andra likt och vad som nämns nedan skall ses som en allmän guide som sedan kan behövas anpassas till det enskilda objektet.

Börja med att förbereda fasaden på så sätt att Kaycan-panelen kan skruvas på underlaget.

Före monteringen av fasaden måste följande arbeten utföras:

Första steget är att klä in vindskivor och montera sims, om detta ingår i projektet. Notera att detta arbete blir mycket svårare att utföra i efterhand om fasaden redan klätts in med underhållsfri PVC-panel.

J-profiler och knutar monteras som ett ramverk runt den yta som skall kläs med fasad.

Fönster och dörrar kläs in med sina respektive lister och plåtar.

Luftventiler, monteringsblock för fasadbelysning och kabelgenomföringar sätts på plats.

När detta arbete är klart kan man börja med att montera fasaden.

På en slät brädvägg kan panelen skruvas upp direkt på den befintliga fasaden.

När den existerande väggen inte lämpar sig för att skruvas på direkt, såsom en tegelvägg eller putsad fasad, får man läkta istället. Läkten kan vara av typ 22 x 70 mm för montering mot vägg och 22 x 95 mm vid fönster och dörrar. Dessa skruvas upp på väggen med 40 cm mellanrum. I områden där starka vindar förekommer rekommenderar vi ett läktavstånd på 30 cm.

För stående panel läktas horisontellt och vid liggande fasad vertikalt.

Vindskivor och simspanel

Om Kaycan-installationen omfattar vindskivor och simspanel skall detta arbete utföras innan man börjar med installationen av fasad.

Kaycan-vindskivan fungerar endast tillsammans med Kaycans simspanel. Vill man inte ha en simspanel men ändå ha underhållsfria vindskivor, då rekommenderar vi att i stället klä in vindskivorna med plåt.

Kaycan-vindskivan är avsedd att monteras utanpå den existerande vindskivan. Den har ett maximalt breddmått på 16 cm. Är den befintliga vindskivan bredare än 16 cm så får den antingen kapas ner till 16 cm bredd eller så får gapet mellan ovankanten på Kaycan-vindskivan och den befintliga vindskivans överkant överbryggas av vattplåten som täcker tegelpannan och vindskivan.

Bilden ovan visar hur detta kan se ut.

Vindskivans ovankant fäst i en montageprofil (som kommer att döljas av plåten)

Fäst vindskivans överkant i en montageprofil.

Vattplåt som ligger över montageprofil och vindskivans överkant.

Det finns många varianter på vindskivor och det är inte alltid så att alla varianter kan kläs med Kaycan-vindskivan.

Kaycan-vindskivans underkant fungerar som mottagarprofil för Simspanelens infästning mot vindskivan eller mot takfotsläkten.

Man väljer en F-profil som mottagare för simspanelen mot väggen.

Här ser man hur simspanelen avslutas mot väggen i en F-profil (klicka på bilden för en tydligare bild som visar de olika listerna som används)

Fasad

En generell regel vid montering av Kaycan-fasad är att man börjar med att montera alla J-lister runt fönster och dörrar, hörnprofiler och tillbehör såsom monteringsblock för fasadbelysning, genomföringar för ventilation, vattenutkastare etc. innan fasaden monteras. Fasaden är det sista som sätts upp.

Det är värt att poängtera igen: Panelen utvigdar sig vid varm väderlek och krymper vid kall väderlek. På en panel som är tre meter lång blir utvidgningen ca 8 mm från den kallaste vinternatt (-30 C) till den varmaste sommardagen (+30 C i skuggan). För att panelen skall kunna röra sig är det därför väsentligt att man inte skruvar monteringsskruvarna så att skruvskallen klämmer fast fasaden i underlaget. Man kan dra skruven i botten och sedan ’backa den’ ett halvt varv. Då lämnar man tillräckligt med spel mellan skruv och panelen så att panelen kan röra sig fritt.

Arbetsgång

Fasaden skruvas direkt på befintligt underlag, alternativt på läkt (22 x 70 mm). Vilket man väljer beror på fasaden utseende. Man monterar läkten på cc 40 cm. Om fastigheten ligger i ett mycket vindutsatt läge så rekommenderas ett cc-avstånd på 30 cm.

Om underlaget är en lockpanel så tar man oftast bort ’locket’ (för att minska smygdjupet runt fönstren) och skruvar panelen direkt på de underliggande fasadbrädorna. Fyll utrymmet mellan två brädor med en kluven lockbräda om panelens skruvrad hamnar mellan två brädor.

Läkta horisontellt vid montering av stående panel och vertikalt vid montering av liggande panel.

Mät upp väggen noggrant innan du börjar monteringsarbetet och notera gärna avstånd mellan hörn och fönster och avstånd mellan fönster och dörrar för att planera hur den första panelen skall kapas för att få enklast möjliga installation.

Skarvning av stående panel

Den stående panelen är 3,05 m lång. Vid högre väggar/gavlar lägger man en skarvplåt (droppbleck) mellan det undre och det övre lagret. Ovanför och under dropplåten monteras en J-profil som mottagare för fasaden.

Vid vägghöjd över 6 m krävs två skarvplåtar.

Dropplåten mellan över och underlager används även för skarvning av hörnprofilen.

På bilden ovan syns dropplåten med J-profilen som mottagare för den undre panelsektionen. Ovanför dropplåten sitter också en J-profil i underkant av den övre panelsektionen.

Skarvning av liggande panel

Den liggande panelen skarvas genom att en panel överlappar den andra. Panelen är förklippt för att underlätta sammanfogningen av panelerna.

Lämna ett mellanrum mellan panelerna överkant för att ge utrymme för expansion.

Slutresultatet, en prydlig och på lite avstånd nära nog osynlig skarv.

------------------------------

Börja fasadinstallationen med att montera hörnprofiler och J-profiler och lister runt fönster och dörrar (se avsnitt nedan för monteringsanvisning för fönster och dörrar).

Skarvning av J-profiler

När du skarvar en J-profil så gör du så här;

Skär ut den ena J-profilen enligt bilden

Sammanfoga profilerna.

Installation av väggpanel

När alla ytterprofiler är på plats är det dags att börja installera eller ’hänga’ panelen.

Vi använder oss av ordet 'hänga', då den skruv som sitter högst upp på panelen skall sitta högst upp i det avlånga skruvhålet så att panelen ’hänger’ i denna skruv.

Övriga skruvar skruvas mitt i det avlånga hålet, så att panelen kan röra sig fritt åt båda håll.

I hörnprofilens spår sitter en 3 till 4 cm bred 9 mm plyfa och en montage-profil. Klipp bort ytterkanten på panelen så du får en rak kant. Panelen sticks in i montageprofilen.

Översta skruven högst upp i första hålet, nästföljande skruvar i mitten på skruvhålet.

Efterföljande panelbitar fästs i den ditskruvade panelen och så jobbar man vidare tills man kommer till första fönstret, dörr eller slutet på väggen.

Gör hullingar med snap lock-tången om du vill ha en extra stark förankring av panelen i montageprofilen

Fönster och dörrar

Det går naturligtvis utmärkt att klä in smyg och foder med trä, men den som vill ha en helt underhållsfri fasadlösning väljer plåt och Kaycan-detaljer runt fönster och dörrar.

Djupen på fönster- och dörr-smyg varierar från hus till hus och därför finns ingen standardlösning med färdiga detaljer som passar alla hus.

Vår Kaycan-lösning bygger på användandet av vår 75 mm breda hörnprofil, som tillskärs så att den kan användas som ett kombinerat foder och smyg.

Plåtdetaljerna som används vid inklädning av fönster beställs hos en plåtslagare. Allox tillhandahåller en plåtdetalj, klämplåten av 1 mm tjock aluminiumplåt, i bredd 25 mm, längd 2,5 m. Denna plåt, kombinerad med hörnprofilen, lämpar sig för ett smygdjup på 15 till 40 mm.

Bredare eller smalare klämplåtar beställs hos en påtslagare.

Bildsekvensen nedan visar hur man klär ett fönster där man använt en 75 mm bred hörnprofil.

För en typisk fönsterinklädnad ingår följande material: Överbleck (ovanför fönstret), täckplåt (under överblecket), underbleck (i fönstrets underkant), två stycken modifierade hörnprofiler, tre stycken klämplåtar och J-profiler (Super-J eller vanliga 'J') på fönstrets ovan och undersida.

Man börjar med att fästa klämplåtar för täckplåten som sitter under överblecket och klämplåtar på smygsidan för fönstrets foderprofiler.

Fönstret förberett för montering av detaljer.

Fönsterblecket på plats

Därefter skruvas klämplåten mot fönstersmygen. Plåtens innerkant ligger mot fönsterkarmen. Klämplåtens bredd varierar beroende på smygdjupet. Vår standardkllämplåt tillsammans med vår 75 mm hörnprofil klarar ett smygdjup på upp till 40 mm. Vid bredare smygdjup tillverkas en bredare klämplåt.

1a sidoblecket (klämplåt)

Sedan den övre klämplåten.

Övre täckplåten fästs i klämplåten

Täckplåten på plats

Och till sist dropplåten

En Super-J profil över dropplåten

Och en Super-J under fönsterblecket.

Hörnprofilen skärs till en bredd som motsvarar smygdjupet. Längden anpassas så att den passar mellan över och underbleck. Här måste man vara noggrann så att vinklarna och måtten blir korrekta. På smygsidan mot fönsterkarmen hålls profilen på plats av klämplåten. På väggen skruvas profilen på vanligt maner.

Bredden varierar beroende på smygdjup.

Klämplåten fungerar som mottagare på smygsidan av den tillklippta hörnprofilen

Dörrar:

Inklädning av dörrar sker på samma sätt som fönster, förutom avsaknaden av underbleck.

Avvattning av tak

 

Vid montering av hängrännor är det viktigt att tänka på att rännkroken skall fästas i taket och inte i den Kaycan-klädda takfotsläkten.

Stuprörets svep kan fästas stumt vid en fästpunkt men övriga svep bör monteras så att panelen kan röra sig runt fästpunkten.

Tre gummibrickor från en farmarskruv ger en bra flexibel distanshylsa att fästa svepet med

Borra ett 22 mm hål i panelen för distanshylsan

Ventilation

I Kaycans sortiment ingår ett antal ventiler i olika storlek och utföranden. Gemensamt för dem alla är att ventilen sätts på plats först och panelen monteras runt ventilens krage.

Väggfästen för belysning, markiser etc.

Vid montering av t.ex. fasadbelysning använder man sig av ett Monteringsblock. Blocket monteras direkt på vägg och i blockets hålrum läggs ett träblock av lämplig storlek som man sedan skruvar fast armaturen i.

Bakom krangenomföringen behövs inget träblock

Verktyg som kan komma till nytta under installationen.

Hålstansverktyg, för att stansa ut avlånga skruvhål.

Snaplocktången producerar en hulling som låser panelen i J-profiler och Montageprofiler

Med panelöppningsverktyget kan du öppna upp panelen var som helst på väggen.

Tips!

Det finns flera olika sätt att fästa en panels ytterkant mot en hörnprofil eller en J-profil.

Vi har tidigare visat hur man kan använda sig av en montageprofil som sätts i Hörn- eller J-profilens mottagarspår, tillsammans med en 12 mm plyfa.

En annan variant är att ta en spillbit från en avkapad fasadpanel och lägga denna 'bak och fram' i spåret på mottagarprofilen. Då slipper man lägga in en montageprofil här.

Man vänder denna spillbit och skruvar den så att den klämmer fast fasadpanelen i spåret.

Ytterligare en variant

Man kan också ta en spillbit från en mittsektion av en överbliven eller kapad fasadpanel, vända den 'bak och fram' och lägga denna i spåret på mottagarprofilen

Man vänder även denna spillbit och skruvar den så att den klämmer fast fasadpanelen i spåret.

Praktiskt installationsexempel

Från en av våra Norska kunder har vi fått ett bildspel som visar ’ett typiskt’ Kaycan-bygge, från förberedande arbeten till byggets slutförande.
Här kan du få en uppfattning om hur det kan gå till att klä ett hus med Kaycan.
Klicka på länken och använd piltangenterna för att navigera i bildspelet.

Kaycan installation (pdf)