Kaycan - Garanti

ALLOX Logo

 

PRISER


Panelen levereras i tre olika utföranden.

- Stående: D5 Vertikal

- Liggande: D5D Timberlake

- Board & Batten

Priset för den stående och liggande panelen är 250 kr/m2.

Board and Batten kostar 300kr/m2.

Priset på lister och tillbehör varierar beroende på typ och utförande. Priserna är inklusive moms.

Klicka här för att ladda ner prislista.

GARANTI

20 års Garanti

Kaycan fasadpanel – 20 års garanti

Allox AB (Org. Nr 556376-1856) garanterar att Fasadpanelen Kaycan skall vara fri från material och tillverkningsdefekter under en period av 20 år, räknat från inköpsdatumet. (Styrks med faktura kopia).

Returnerad panel som faller inom garantiåtagandet byts mot motsvarande mängd ny panel utan kostnad för husets ägare.

Eventuella kostnader för transport, nedmontering av defekt panel och uppsättning av ny panel täcks inte av denna garanti.

Blekning som ej täcks av denna garanti, anses vara panel som blekts mindre än fyra ’Hunter enheter’, framräknat i enlighet med ASTM* D2244

* ASTM International, American Society for Testing and Materials, är marknadsledare för framtagande av internationella frivilliga konsensus standarder. Idag är drygt 12 000 ASTM-standarder i bruk världen över med mål att förbättra produktkvaliteten, öka säkerheten, underlätta marknadstillträde och handel, och bygga upp konsumenternas förtroende.